Företagspresentation

Lägg till presentation

Bolagsinfo

 • Juridiskt namn:

  Mats Magnusson Hok KB
 • Org.nr:

  916702-4299
 • Bolagsform:

  Handelsbolag/kommanditbolag
 • Bolaget registrerat:

  2008-03-26
 • Momsregistrerad:

 • F-skatt:

Nyckeltal 2013

* Föregående år

Omsättning

0 TKR

Anställda

0

Resultat efter finansnetto

0 TKR

Personer

Styrelse och andra övervakande befattningar

Styrelsens nätverkskopplingar

Visa styrelsens nätverk

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0% kvinnor | 100% män

Bokslut

* Avvikande räkneskapslängd

Resultaträkning (TKR) 2013* 2012* 2011*
Omsättning 0 0 0
Rörelseresultat, EBIT 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2013* 2012* 2011*
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0
Tillgångar 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 0 0
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 0 0 0
Löner och utdelning (TKR) 2013* 2012* 2011*
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2013* 2012* 2011*
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal --- --- ---
Soliditet --- --- ---
Kassalikviditet --- --- ---