1. Daniel Modiggård

    Hallandstrafiken AB
    Box 269 311 23 Falkenberg
  2. Söderhöjdsgatan 3, 432 50 Varberg