1. Kvarnbacken 9, 441 57 Alingsås
  2. Vulcanusgatan 9, 113 21 Stockholm
  3. Gunnarshagsgatan 17, 523 38 Ulricehamn
  4. Guterud 7, 661 96 Långserud
  5. Djäknegatan 7, 754 23 Uppsala