Karolinska Institutet

Telefonnummer 08-524 800 00

Telefax 08-31 11 01

Besöksadress

Postadress

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Gatubild