Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.