Telefonnummer 08-524 800 00

Telefax 08-31 11 01

Besöksadress

Postadress

Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
  • Besök hemsidan

Ett medicinskt universitet
Karolinska Institutet (KI) är ett av världens ledande medicinska universitet. KIs uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.