Leverantörer och Rättigheter

Namn-, telefon-, adress- och branschuppgifter levereras av Bisnode Information AB.

Uppdateringar görs från över 60 olika källor som t.ex. Folkbokföringen, SCB, Posten samt Sveriges alla teleoperatörer. Det utförs i genomsnitt ca 50 000 uppdateringar varje dygn och varje år görs över 1 miljon adresskontroller.Satellit- och flygfotografier samt kartor och kartkoordinater levereras av Lantmäteriet (Metria), CNES (SPOT®) eller respektive kommun.
  • Tomtom levererar underlag för vägbeskrivningar.
  • Esri Sverige levererar webbtjänst för vägbeskrivningar.
  • Bisnode Kredit AB, fd Business Check i Sverige AB, levererar dagsaktuella underlag gällande kredit- och folkbokföringsinformation för säkra och trygga kreditbedömningar.
  • Öppettider.nu levererar öppettider för butiker och företag.

Respektive leverantör har rättigheterna och materialet får inte kopieras, distribueras eller tillgängliggöras för annan utan rättighetshavarens medgivande. Informationen får inte heller användas för förvärvsmässig direktmarknadsföring eller annan obeställd marknadsföring.

Lista över kommuner med egen upphovsrätt till flygbilder:

Copyright © 2011 Hittapunktse AB

Denna webbplats tillhandahålls av Hittapunktse AB. Utgivningsbevis har utfärdats av Radio- och TV-verket enligt den s.k. databasregeln vilket innebär att webbplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Kent Edlund.

Om inget annat anges innehar Hittapunktse AB rättigheterna till allt material på denna webbplats. Materialet får inte kopieras, distribueras, tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att Hittapunktse AB:s eller vederbörande rättighetshavare lämnat sitt uttryckliga medgivande till detta.

Hittapunktse AB ansvarar inte och har inga förpliktelser för material eller tillgång till material på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.