Företagspresentation

Lägg till presentation

Branscher

Bolagsinfo

 • Juridiskt namn:

  Evalent Group AB
 • Org.nr:

  556470-4731
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  eValent AB
 • VD:

  Sara Ali
 • Bolaget registrerat:

  1993-07-23
 • F-skatt:

 • Momsregistrerad:

Nyckeltal 2014-12

 • Anställda:

  25
 • Omsättning (TKR):

  18 245
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 091
 • Årets resultat (TKR):

  630
 • Summa tillgångar (TKR):

  8 588
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  5 559

* Föregående år

Personer

Exekutiva befattningar

Styrelse och andra övervakande befattningar

Tillsynsbefattningar

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0% kvinnor | 50% män
50% okänt

Bokslut

* Avvikande räkneskapslängd

20 000
0
Resultaträkning (TKR) 2014-12 2013-12* 2013-06
Omsättning 18 245 8 811 15 199
Rörelseresultat, EBIT 1 123 1 144 833
Resultat efter finansnetto 1 091 1 082 741
Årets resultat 630 628 390
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2014-12 2013-12* 2013-06
Anläggningstillgångar 2 825 2 121 2 342
Omsättningstillgångar 5 763 5 227 5 982
Tillgångar 8 588 7 349 8 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 106 2 476 4 229
Obeskattade reserver 1 224 949 676
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 250 250 542
Kortfristiga skulder 4 007 3 673 2 878
Skulder och eget kapital 8 588 7 349 8 324
Löner och utdelning (TKR) 2014-12 2013-12* 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 559 2 607 5 667
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 602 719 1 542
Utdelning till aktieägare 2 670 0 2 380
Nyckeltal 2014-12 2013-12* 2013-06
Antal anställda 25 15 18
Omsättning per anställd (TKR) 730 587 844
Personalkostnader per anställd (TKR) 286 222 400
Vinstmarginal 6,16% 12,98% 5,48%
Soliditet 46,43% 42,99% 56,65%
Kassalikviditet 143,82% 142,31% 207,85%

Årsredovisningar

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur