1. Gustavsgatan 14
  lgh 1004
  ,
  691 34 Karlskoga
 2. Salongsgatan 1 D
  ,
  211 16 Malmö
 3. Salongsgatan 1 D
  ,
  211 16 Malmö
 4. Salongsgatan 1 D
  ,
  211 16 Malmö