1. Djurgårdsslätten

    Djurgårdsslätten
    Stockholm
    Gata