Stora Tuna och Torsångs församlingar

Pastorsexpedition

Enhetschef, begravningsverksamheten

Kyrkoherde

Besöksadress

Dop, konfirmation, vigsel och begravning. Gemenskap och stöd i glädje och sorg, vardag och högtid, här hemma och långt borta. Tid för stillhet och meditation.

Besök vår hemsida för mer information. Välkommen!