Bolagsinfo

 • VD:

  Andreas Rosenberg
 • Juridiskt namn:

  Sweden Marineparts AB
 • Org.nr:

  556806-2375
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Bolaget registrerat:

  2010-04-22
 • Momsregistrerad:

 • F-skatt:

Nyckeltal 2013-12

* Föregående år

Omsättning

636 TKR

Anställda

0

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

 • Andreas Rosenberg, Styrelsesuppleant, VD
  34 år

Styrelse och andra övervakande befattningar

 • Jonathan Gustafsson, Styrelseledamot
  26 år

Tillsynsbefattningar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0% män
0% kvinnor
100% okänt

Bokslut

700
0
Resultaträkning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Omsättning 636 0 0
Rörelseresultat, EBIT 31 -6 -10
Resultat efter finansnetto 30 -6 -10
Årets resultat 9 -6 -10
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Anläggningstillgångar 32 0 0
Omsättningstillgångar 338 34 40
Tillgångar 370 34 40
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 34 40
Obeskattade reserver 8 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 0 0
Skulder och eget kapital 370 34 40
Löner och utdelning (TKR) 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 4,72% --- ---
Soliditet 13,18% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet 70,44% --- ---

Årsredovisningar

Ladda ner gratis årsredovisning