Tandläkarhögskolan

Telefonnummer 08-524 880 XX Visa numret

Besöksadress

Postadress

Box 4064
141 04 Huddinge

Institutionen för odontologi utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt bedriver forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Institutionen bedriver även tandvård, specialist- och vidareutbildning för tandläkare.

Institutionen har ca. 250 anställda, 510 grundutbildningsstudenter och 40 doktorander (forskarstuderande). Organisationen består av åtta avdelningar som leds av prefekten och de av prefekten utsedda avdelningscheferna.