Tandläkarhögskolan

Tandläkarhögskolan

Institutionen för odontologi utbildar tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt bedriver forskning och forskarutbildning inom medicin med inriktning mot odontologi. Institutionen bedriver även tandvård, specialist- och vidareutbildning för tandläkare.

Institutionen har ca. 250 anställda, 510 grundutbildningsstudenter och 40 doktorander (forskarstuderande). Organisationen består av åtta avdelningar som leds av prefekten och de av prefekten utsedda avdelningscheferna.