Företagspresentation

Lägg till presentation

Bolagsinfo

 • Juridiskt namn:

  Tremott AB
 • Org.nr:

  556417-6468
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Bolaget registrerat:

  1991-01-22
 • Momsregistrerad:

 • F-skatt:

Nyckeltal 2014-06

* Föregående år

Omsättning

1 853 TKR

Resultat efter finansnetto

940 TKR

Anställda

0

Befattningshavare

Styrelse och andra övervakande befattningar

Tillsynsbefattningar

Styrelsens nätverkskopplingar

Visa styrelsens nätverk

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

50% kvinnor | 50% män

Bokslut

4 000
0
Resultaträkning (TKR) 2014-06 2013-06 2012-06
Omsättning 1 853 2 173 3 081
Rörelseresultat, EBIT 868 841 1 505
Resultat efter finansnetto 940 925 1 603
Årets resultat 781 501 955
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2014-06 2013-06 2012-06
Anläggningstillgångar 480 623 217
Omsättningstillgångar 5 934 5 217 5 288
Tillgångar 6 414 5 840 5 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 445 3 814 3 519
Obeskattade reserver 1 785 1 857 1 620
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 184 170 366
Skulder och eget kapital 6 414 5 840 5 505
Löner och utdelning (TKR) 2014-06 2013-06 2012-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 250 372
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 12 34 80
Utdelning till aktieägare 155 150 206
Nyckeltal 2014-06 2013-06 2012-06
Antal anställda 0 1 3
Omsättning per anställd (TKR) --- 2 173 1 027
Personalkostnader per anställd (TKR) --- 284 151
Vinstmarginal 46,84% 38,70% 48,85%
Soliditet 89,34% 88,20% 85,11%
Kassalikviditet 3225,00% 3068,82% 1444,81%

Årsredovisningar

Ladda ner gratis årsredovisning