Telefonnummer, personer, företag och platser

Al-mudhafar (93 st.)