Almunge pastorat, Svenska kyrkan Almunge Församlingsgården , Almunge - hitta.se

Almunge pastorat, Svenska kyrkan

i Almunge 

Pastorsexpedition

Elisabet Kero, kyrkoherde

Karin Månson, diakon

Kent Nyberg, fastighets- och kyrkogårdsansvarig

Maria Jansson, gravskötsel

Anette Wahlström, barnverksamhet Almunge

Mattias Andersson, barnverksamhet Knutby

Sabine Hasse-Lass, kantor

Adress

Almunge Församlingsgården
740 10 Almunge

Almunge pastorat med sina tre församlingar, Almunge, Knutby-Bladåker och Faringe är en del av Svenska kyrkan, som är en öppen folkkyrka, ett Evangeliskt-Lutherskt trossamfund, i den världsvida kyrkan. Kyrkan är likväl representerad som byggnad i bygden som av levande stenar, bestående av oss medlemmar, personal, förtroendevalda, församlingsbor och ideella medarbetare.

Almunge pastorat vill vara:
- En naturlig mötesplats för alla människor, i vardag och i fest.
- En plats för samtal, liv i gemenskap och andlig växt.

Vad tycker du om Almunge pastorat, Svenska kyrkan?

Andra format av 0174-151 50

+4617415150   004617415150   017415150   +46 17415150   tlf 17415150   +46174 151 50   +46174-151 50   tel:+46174-151 50   0174-151 50   0174-15150  

Andra format av 0174-151 51

+4617415151   004617415151   017415151   +46 17415151   tlf 17415151   +46174 151 51   +46174-151 51   tel:+46174-151 51   0174-151 51   0174-15151