Använd hitta.se API

Sök-API

Använd Hittas sök på er webb eller app för att möjliggöra sökning på personer, företag och platser och tillhörande uppgifter, så som adress, telefonnummer etc.

Första månaden gratis

Det är gratis att prova på första månaden. Om ni fortsätter att använda tjänsten är kostnaden vanligtvis 995 kr/mån med undantag för kunder som genererar mycket stora volymer med anrop. Då blir det en individuell prissättning.

Kartlösningar

Integrera Hittas karta på er webb eller app. Välj om du vill visa statisk kartbild, dynamiska iframes eller en fullskalig kartlösning baserat på vårt ”Kart-API”.