Ingen träff på biniam sibhatu, visar utökat resultat.