Ingen träff på dick barner malmö, visar utökat resultat.