facebook_pixelÖstgöta Holding AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Östgöta Holding AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag - finansiera handel med lös egendom genom över tagande av köpares betalningsskyldighet gentemot säljare, lager belåning, belåning och,eller köp av rättigheter enligt försäljningsavtal, lämnande av kredit i andra fall mot betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen, leasing av maskiner, transportmedel och annan utrustning, samt finansiera fast egendom, idka inkassorörelse, ombesörjande av likvider samt därmed jämförliga ärenden, utveckla datasystem, utarbeta data program, utföra bearbetning i datamaskin samt marknadsföra och försälja datatjänster och andra administrativa tjänster, lämna råd och service i samband med nu nämnda verksamhet, aktivt medverka vid uppbyggnaden av utvecklingsbara företag, långsiktigt dels äga och förvalta, dels samverka med företag som bedriver kapitalplaceringsversamhet samt självt eller via dotterbolag, genom delägande - även minoritetsintresse - stödja och utveckla utvecklingsbara företag ävensom driva med ovanstående aktiviteter förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)134134134
Antal anställda

Årsredovisningar Östgöta Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)120120120
Omsättningstillgångar (tkr)141414
Tillgångar (tkr)134134134
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)134134134
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)
Skulder och eget kapital (tkr)134134134

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet100.0%100.0%100.0%
Kassalikviditet0.0%0.0%0.0%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Koncernstruktur Östgöta Holding AB

Östgöta Holding AB ingår i en koncern med 84 bolag. Koncernmoderbolag är L E Lundbergföretagen AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Ingen information