facebook_pixelGreat Job Europe AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Great Job Europe AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag, bedriva försäljning och uthyrning av mekaniska och elektroniska säkerhetssystem såsom inbrotts-, passage- och brandlarmsystem samt kameraövervakning samt därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-40-42-98
Resultat efter finansnetto (tkr)-40-42-98
Årets resultat (tkr)-40-42-98
Summa tillgångar (tkr)71 97872 01866 374
Antal anställda

Bolagets ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-40-42-98
Resultat efter finansnetto (tkr)-40-42-98
Årets resultat (tkr)-40-42-98

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)71 91371 91359 228
Omsättningstillgångar (tkr)651057 146
Tillgångar (tkr)71 97872 01866 374
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)71 95871 99866 354
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)202020
Skulder och eget kapital (tkr)71 97872 01866 374

Löner och utdelningar (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)7 000

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet100.0%100.0%100.0%
Kassalikviditet325.0%525.0%35730.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

  • Baker Tilly Mlt Kommanditbolag
    Revisor
  • Per Lenny Persson
    Huvudansvarig revisor
    44 år, Svedala

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av.Eksandh, Nils Håkan.i förening med en av.Karlsson, Alf Ingvar Jörgen.Svensson, Sven-Göran Evert.Öjebrandt, Sven Fredric.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Karta

Botulfsgatan 2, 223 50 Lund

Karta och andra adresser

Botulfsgatan 2, 223 50 Lund

Great Job Europe AB har verksamhet på Botulfsgatan 2, Lund. 

Great Job Europe AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Lundskontoret är Great Job Europe AB i Lund.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag, bedriva försäljning och uthyrning av mekaniska och elektroniska säkerhetssystem såsom inbrotts-, passage- och brandlarmsystem samt kameraövervakning samt därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta värdepapper, inventarier och fast egendom, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

  • 80200 - Säkerhetssystemtjänster