Företagsinformation för
Abb AB

Org.nr. 556029-7029

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att för egen del eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - att idka annan liknande industrirörelse och handel, - att bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - att utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, - samt att bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
 • 33140 - Reparation av elapparatur
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
 • Organisationsnummer:

  556029-7029
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  ABB Norden Holding AB
 • VD:

  Frank Johan Söderström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  8 795
 • Omsättning (TKR):

  33 403 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 851 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 040 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  27 131 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  15 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  4 814 000

86 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Abb AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Abb AB

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 33 403 000 35 036 000 31 659 000
Rörelseresultat, EBIT 1 855 000 1 883 000 -180 000
Resultat efter finansnetto 1 851 000 1 878 000 -48 000
Årets resultat 1 040 000 1 004 000 2 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 8 133 000 7 860 000 7 498 000
Omsättningstillgångar 18 998 000 17 701 000 17 366 000
Tillgångar 27 131 000 25 561 000 24 864 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 328 000 7 203 000 6 192 000
Obeskattade reserver 1 097 000 950 000 866 000
Avsättningar (TKR) 2 032 000 1 518 000 2 103 000
Långfristiga skulder 819 000 833 000 400 000
Kortfristiga skulder 15 855 000 15 057 000 15 303 000
Skulder och eget kapital 27 131 000 25 561 000 24 864 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 15 000 9 000 7 000
Varav tantiem till styrelse & VD 4 000 3 000 3 000
Löner till övriga anställda 4 814 000 4 766 000 4 809 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 276 000 2 211 000 2 158 000
Utdelning till aktieägare 800 000 1 000 000 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 795 9 036 9 364
Omsättning per anställd (TKR) 3 798 3 877 3 381
Personalkostnader per anställd (TKR) 808 773 745
Vinstmarginal 5,55% 5,37% -0,57%
Soliditet 29,92% 30,86% 27,41%
Kassalikviditet 78,04% 70,66% 56,54%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Abb AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Abb AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Bo-Göran Börje
Brithon Brinck, Maria Ulrika
Bäckström, Per Erik Stefan
Carlsson, Anders Sune
Carlsson, Kjell Lennart
Duggan, Frank
Jonsson, Björn Nils
Kvist Östgren, Eva Ingegerd Kristina
Lagerholm, Helena Suzanne
Larsson, Lars Mats Robert
Nordin, Lars Roland
Ochsner, Markus Rolf
Sharma, Athmanatha
Söderström, Frank Johan
Firman tecknas av en av
Brithon Brinck, Maria Ulrika
Bäckström, Per Erik Stefan
Carlsson, Anders Sune
Carlsson, Kjell Lennart
Duggan, Frank
Jonsson, Björn Nils
Kvist Östgren, Eva Ingegerd Kristina
Lagerholm, Helena Suzanne
Larsson, Lars Mats Robert
Nordin, Lars Roland
Ochsner, Markus Rolf
Sharma, Athmanatha
Söderström, Frank Johan
i förening med en av
Björklund, Lars Evert
Inestam, Kjell Johan
Jansson, Carl Peter
Swärd Lindberg, Brita Karin
Thörnsson, Thomas Ove
Åkerstedt, Lars Kristian
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män
2 okända

Koncernstruktur Abb AB