Företagsinformation för
Abb AB

Org.nr. 556029-7029

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att för egen del eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - att idka annan liknande industrirörelse och handel, - att bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - att utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, - samt att bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
 • 33140 - Reparation av elapparatur
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
 • Organisationsnummer

  :
  556029-7029
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  ABB Norden Holding AB
 • VD

  :
  Frank Johan Söderström
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  8 027
 • Omsättning

  (TKR):
  33 060 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  5 361 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  4 739 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  29 960 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  9 000
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  4 456 000
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Abb AB

2017-12
2016-12
2015-12
40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 33 060 000 33 403 000 35 036 000
Rörelseresultat, EBIT 2 158 000 1 855 000 1 883 000
Resultat efter finansnetto 5 361 000 1 851 000 1 878 000
Årets resultat 4 739 000 1 040 000 1 004 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 5 195 000 8 133 000 7 860 000
Omsättningstillgångar 24 765 000 18 998 000 17 701 000
Tillgångar 29 960 000 27 131 000 25 561 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 306 000 7 328 000 7 203 000
Obeskattade reserver 648 000 1 097 000 950 000
Avsättningar (TKR) 2 038 000 2 032 000 1 518 000
Långfristiga skulder 1 380 000 819 000 833 000
Kortfristiga skulder 14 588 000 15 855 000 15 057 000
Skulder och eget kapital 29 960 000 27 131 000 25 561 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 9 000 15 000 9 000
Varav tantiem till styrelse & VD 3 000 4 000 3 000
Löner till övriga anställda 4 456 000 4 814 000 4 766 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 382 000 2 276 000 2 211 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 8 027 8 795 9 036
Omsättning per anställd (TKR) 4 119 3 798 3 877
Personalkostnader per anställd (TKR) 729 808 773
Vinstmarginal 6,53% 5,55% 5,37%
Soliditet 39,29% 29,92% 30,86%
Kassalikviditet 125,63% 78,04% 70,66%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Abb AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Abb AB

Tillsynsbefattningar