Företagsinformation för
Abb AB

Org.nr. 556029-7029

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet - att för egen del eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - att idka annan liknande industrirörelse och handel, - att bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - att utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, - samt att bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
 • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
 • 33140 - Reparation av elapparatur
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556029-7029
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  ABB Norden Holding AB
 • VD:

  Frank Johan Söderström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  9 036
 • Omsättning (TKR):

  35 036 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 878 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 004 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  25 561 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  9 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  4 766 000

87 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Abb AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Abb AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Bo-Göran Börje
Brithon Brinck, Maria Ulrika
Bäckström, Per Erik Stefan
Carlsson, Anders Sune
Eckerrot, Hans Torsten
Jonsson, Björn Nils
Jucker, Bernhard Max
Kvist Östgren, Eva Ingegerd Kristina
Lagerholm, Helena Suzanne
Larsson, Lars Mats Robert
Ochsner, Markus Rolf
Sharma, Athmanatha
Söderström, Frank Johan
Firman tecknas av en av
Brithon Brinck, Maria Ulrika
Bäckström, Per Erik Stefan
Carlsson, Anders Sune
Eckerrot, Hans Torsten
Jonsson, Björn Nils
Jucker, Bernhard Max
Kvist Östgren, Eva Ingegerd Kristina
Lagerholm, Helena Suzanne
Larsson, Lars Mats Robert
Ochsner, Markus Rolf
Sharma, Athmanatha
Söderström, Frank Johan
i förening med en av
Hedman, Annika Kristina
Inestam, Kjell Johan
Jansson, Carl Peter
Lindberg, Eva Maria
Swärd Lindberg, Brita Karin
Åkerstedt, Lars Kristian
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska, förutom arbetstagarrepresentanter, bestå av
5 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter.

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män
2 okända

Bokslut Abb AB

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 35 036 000 31 659 000 34 827 000
Rörelseresultat, EBIT 1 883 000 -180 000 2 507 000
Resultat efter finansnetto 1 878 000 -48 000 2 476 000
Årets resultat 1 004 000 2 000 2 149 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 7 860 000 7 498 000 6 405 000
Omsättningstillgångar 17 701 000 17 366 000 17 453 000
Tillgångar 25 561 000 24 864 000 23 858 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 203 000 6 192 000 8 545 000
Obeskattade reserver 950 000 866 000 865 000
Avsättningar (TKR) 1 518 000 2 103 000 1 596 000
Långfristiga skulder 833 000 400 000 1 200 000
Kortfristiga skulder 15 057 000 15 303 000 11 652 000
Skulder och eget kapital 25 561 000 24 864 000 23 858 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 9 000 7 000 10 000
Varav tantiem till styrelse & VD 3 000 3 000 3 000
Löner till övriga anställda 4 766 000 4 809 000 4 606 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 211 000 2 158 000 2 058 000
Utdelning till aktieägare 1 000 000 0 2 200 000
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 9 036 9 364 9 325
Omsättning per anställd (TKR) 3 877 3 381 3 735
Personalkostnader per anställd (TKR) 773 745 716
Vinstmarginal 5,37% -0,57% 7,20%
Soliditet 30,86% 27,41% 38,43%
Kassalikviditet 70,66% 56,54% 75,92%

Årsredovisningar Abb AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Abb AB