Abb Power Grids Sweden AB | 556029-7029 - hitta.se

Företagsinformation för Abb Power Grids Sweden AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - för egen eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - idka annan liknande industrirörelse och handel, - bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt - bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning30 376 00033 060 00033 403 000
Rörelseresultat, EBIT1 961 0002 158 0001 855 000
Resultat efter finansnetto2 033 0005 361 0001 851 000
Årets resultat1 658 0004 739 0001 040 000
Summa tillgångar23 539 00029 960 00027 131 000
Antal anställda7 9168 0278 795

Årsredovisningar Abb Power Grids Sweden AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

138 av 3255 bolag i luleå går bra men har dåligt likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning30 376 00033 060 00033 403 000
Rörelseresultat, EBIT1 961 0002 158 0001 855 000
Resultat efter finansnetto2 033 0005 361 0001 851 000
Årets resultat1 658 0004 739 0001 040 000

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar5 168 0005 195 0008 133 000
Omsättningstillgångar18 371 00024 765 00018 998 000
Tillgångar23 539 00029 960 00027 131 000
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital7 664 00011 306 0007 328 000
Obeskattade reserver689 000648 0001 097 000
Avsättningar (TKR)1 559 0002 038 0002 032 000
Långfristiga skulder1 395 0001 380 000819 000
Kortfristiga skulder12 232 00014 588 00015 855 000
Skulder och eget kapital23 539 00029 960 00027 131 000

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD7 0009 00015 000
Varav tantiem till styrelse & VD2 0003 0004 000
Löner till övriga anställda4 441 0004 456 0004 814 000
Varav resultatlön till övriga anställda000
Sociala kostnader1 378 0001 382 0002 276 000
Utdelning till aktieägare04 700 000800 000

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda7 9168 0278 795
Omsättning per anställd (TKR)3 8374 1193 798
Personalkostnader per anställd (TKR)736729808
Vinstmarginal6.5%6.5%5.5%
Soliditet34.7%39.3%29.9%
Kassalikviditet82.5%125.6%78.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas två i förening avBäckström, Per Erik StefanGuerrero, Carlos ErikHaka, Ismo AnteroHansson, Ingvar TobiasJansson, Carl PeterLarsson, Jenny SylviaPersson, Jan NiklasSöderström, Frank JohanDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

51 år

Karta och andra adresser

Kopparbergsvägen 2, 722 13 Västerås

Karta och andra adresser

Kopparbergsvägen 2, 722 13 Västerås

ABB AB har verksamhet på Kopparbergsvägen 2 i Västerås Centrum, Västerås

ABB AB har 70 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Västeråskontoret är Aroshuset i Västerås.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att - för egen eller annans räkning utveckla, konstruera, tillverka, marknadsföra, försälja, ta i drift samt underhålla produkter, reservdelar, system och anläggningar för överföring och distribution av elektrisk kraft, för automatisering och effektivisering inom olika verksamheter samt erbjuda service och underhållslösningar för ökat anläggningsutnyttjande och tillgänglighet ävensom andra tjänster i anslutning därtill, - idka annan liknande industrirörelse och handel, - bedriva in- och utlåning från och till närstående bolag, svenska och utländska, - utfärda garantier för närstående bolag, svenska och utländska, samt - bedriva med förestående verksamhetsgrenar sammanhängande rörelse ävensom att förvärva och förvalta aktier och andelar i andra företag.

 • 17123 - Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
 • 17129 - Övrig tillverkning av papper och papp
 • 22210 - Tillverkning av plasthalvfabrikat
 • 23140 - Tillverkning av glasfiber
 • 27110 - Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
 • 27120 - Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
 • 27330 - Tillverkning av kabeltillbehör
 • 27900 - Tillverkning av annan elapparatur
 • 33140 - Reparation av elapparatur
 • 33200 - Installation av industrimaskiner och -utrustning
 • 46434 - Partihandel med elartiklar
 • 46699 - Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 71123 - Teknisk konsultverksamhet inom elteknik