facebook_pixelAB Tylösands Havsbad - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för AB Tylösands Havsbad

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva tomtförsäljning, hotell-, restaurang- och konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser och andelar samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)221 752220 201217 255
Rörelseresultat, EBIT (tkr)38 76834 92741 803
Resultat efter finansnetto (tkr)36 13030 42637 018
Årets resultat (tkr)24 25021 38426 143
Summa tillgångar (tkr)253 868247 673253 444
Antal anställda192194193

Årsredovisningar AB Tylösands Havsbad

Bolagets ägare

Titus Tapas har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Titus Tapas
556018-5075
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)221 752220 201217 255
Rörelseresultat, EBIT (tkr)38 76834 92741 803
Resultat efter finansnetto (tkr)36 13030 42637 018
Årets resultat (tkr)24 25021 38426 143

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)168 301175 696177 004
Omsättningstillgångar (tkr)85 56771 97776 440
Tillgångar (tkr)253 868247 673253 444
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)50 80446 55450 171
Obeskattade reserver (tkr)63 39958 19255 569
Avsättningar (tkr)2 5252 5622 775
Långfristiga skulder (tkr)88 00091 33394 667
Kortfristiga skulder (tkr)49 14049 03250 262
Skulder och eget kapital (tkr)253 868247 673253 444

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 1622 1671 973
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)600600
Löner till övriga anställda (tkr)58 66457 02553 864
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)23 26124 92023 105
Utdelning till aktieägare (tkr)20 00025 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda192194193
Omsättning per anställd (tkr)1 1551 1351 126
Personalkostnader per anställd (tkr)441434412
Vinstmarginal17.5%15.9%19.2%
Soliditet38.0%35.7%35.6%
Kassalikviditet167.9%141.0%146.2%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

62 år

Koncernstruktur AB Tylösands Havsbad

AB Tylösands Havsbad ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Tylösands Kompaniet AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad

Karta och andra adresser

Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad

Titus Tapas har verksamhet på Tylöhusvägen 28, Halmstad. 

Titus Tapas har 8 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Halmstadskontoret är Bettans Bar i Halmstad.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva tomtförsäljning, hotell-, restaurang- och konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser och andelar samt köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditmarknadsbolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtagande, så och till dessa lämna lån.

  • 55101 - Hotellverksamhet med restaurangrörelse