Företagsinformation för
Avlis AB

Org.nr. 556905-5428

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag äga och förvalta värdepapper utgivna av eller avseende Wärtsilä Oyj Abp samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare
 • Organisationsnummer:

  556905-5428
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Fiskars Oyj Abp
 • Bolaget registrerat:

  2012-10-04
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  0
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -509
 • Årets resultat (TKR):

  -509
 • Summa tillgångar (TKR):

  1 517
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Avlis AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Avlis AB

5 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 0 0 0
Rörelseresultat, EBIT -560 -871 -1 379
Resultat efter finansnetto -509 5 249 4 866 323
Årets resultat -509 4 223 4 866 676
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 0 0 353
Omsättningstillgångar 1 517 5 551 6 174 597
Tillgångar 1 517 5 551 6 174 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 724 4 672 6 174 373
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 793 879 577
Skulder och eget kapital 1 517 5 551 6 174 950
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 3 448 4 881 036
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal --- --- ---
Soliditet 47,73% 84,17% 99,99%
Kassalikviditet 191,30% 631,51% 1070120,80%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Avlis AB

Styrelsemedlemmar Avlis AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 2 män
1 okänd

Koncernstruktur Avlis AB