facebook_pixelByggnads AB L E Lundberg - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Byggnads AB L E Lundberg

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Föremål för bolagets verksamhet är - att bedriva byggnadsrörelse för uppförande av bostads-, kontors-, butiks och industribyggnader och andra därmed jämförliga byggnader. - att bedriva fastighetsrörelse innebärande att förvärva, förvalta och försälja bostads-, kontors-, butiks-, och industrifastigheter och andra därmed jämförliga fastigheter - att bedriva exploateringsrörelse innebärande att förvärva, förvalta, förädla och försälja exploateringsfastigheter samt - att bedriva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)424 668345 714260 697
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-14 781-17 707712
Resultat efter finansnetto (tkr)-32 930-29 263-3 618
Årets resultat (tkr)26 089947
Summa tillgångar (tkr)313 7781 111 610544 759
Antal anställda555

Årsredovisningar Byggnads AB L E Lundberg

Bolagets ägare

Byggnads AB L E Lundberg har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)424 668345 714260 697
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-14 781-17 707712
Resultat efter finansnetto (tkr)-32 930-29 263-3 618
Årets resultat (tkr)26 089947

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)121 645948 030482 419
Omsättningstillgångar (tkr)192 133163 58062 340
Tillgångar (tkr)313 7781 111 610544 759
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)52 19226 10325 156
Obeskattade reserver (tkr)5 6331 802
Avsättningar (tkr)246
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)255 9521 083 459519 603
Skulder och eget kapital (tkr)313 7781 111 610544 759

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)628326303
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)2 7503 3622 974
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)1 8712 1071 831
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda555
Omsättning per anställd (tkr)84 93469 14352 139
Personalkostnader per anställd (tkr)1 0501 1591 022
Vinstmarginal-3.5%-5.1%0.3%
Soliditet17.9%2.5%4.6%
Kassalikviditet75.1%15.1%12.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

56 år

Koncernstruktur Byggnads AB L E Lundberg

Byggnads AB L E Lundberg ingår i en koncern med 84 bolag. Moderbolag är Fastighets AB L E Lundberg och koncernmoderbolag är L E Lundbergföretagen AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Föremål för bolagets verksamhet är - att bedriva byggnadsrörelse för uppförande av bostads-, kontors-, butiks och industribyggnader och andra därmed jämförliga byggnader. - att bedriva fastighetsrörelse innebärande att förvärva, förvalta och försälja bostads-, kontors-, butiks-, och industrifastigheter och andra därmed jämförliga fastigheter - att bedriva exploateringsrörelse innebärande att förvärva, förvalta, förädla och försälja exploateringsfastigheter samt - att bedriva annan med förestående verksamhetsgrenar förenlig rörelse.

  • 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader