facebook_pixelConsensus Asset Management AB (publ) - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Consensus Asset Management AB (publ)

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, som värdpappersbolag, i enlighet med lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden (VML) bedriva: 1. Mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. 3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. 4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument 5. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 6. Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet. 7. Kreditgivning för att kund, genom bolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrumnet. 8. Rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och utförande av tjänster vid fusioner och företagsuppköp. 9. Utarbetande och spridande av investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. 10. Utförande av tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument. 11. Förande av aktiebok för kunds räkning. 12. Agerande som försäkringsförmedlare. Bedrivande av annan verksamhet som är förenligt med VML efter erforderligt tillstånd i varje särskilt fall.

Information

 • Organisationsnummer:

  556474-6518
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Robert Patrik Mikael Soko
 • Bolaget registrerat:

  1994-02-12
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556474651801)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)71 91760 14758 827
Rörelseresultat, EBIT (tkr)11 5442 71315 986
Resultat efter finansnetto (tkr)11 5442 71315 986
Årets resultat (tkr)5 6867588 191
Summa tillgångar (tkr)79 78867 45458 207
Antal anställda272620

Årsredovisningar Consensus Asset Management AB (publ)

Bolagets ägare

Consensus Asset Management AB (publ) har 6 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)71 91760 14758 827
Rörelseresultat, EBIT (tkr)11 5442 71315 986
Resultat efter finansnetto (tkr)11 5442 71315 986
Årets resultat (tkr)5 6867588 191

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)8 78711 67312 435
Omsättningstillgångar (tkr)71 00155 78045 772
Tillgångar (tkr)79 78867 45458 207
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)44 91338 83238 073
Obeskattade reserver (tkr)11 0677 4996 332
Avsättningar (tkr)10 51500
Långfristiga skulder (tkr)05010
Kortfristiga skulder (tkr)13 29220 62213 801
Skulder och eget kapital (tkr)79 78867 45458 207

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 1921 072961
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)000
Löner till övriga anställda (tkr)24 97420 71118 382
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)12 40910 7248 976
Utdelning till aktieägare (tkr)000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda272620
Omsättning per anställd (tkr)2 6642 3132 941
Personalkostnader per anställd (tkr)1 4291 2501 416
Vinstmarginal16.1%4.5%27.2%
Soliditet66.3%65.6%73.2%
Kassalikviditet534.2%270.5%331.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

60 år

Karta och andra adresser

Margretelundsvägen 2, 331 34 Värnamo

Karta och andra adresser

Margretelundsvägen 2, 331 34 Värnamo

Consensus Asset Management AB (publ) har verksamhet på Margretelundsvägen 2, Värnamo. 

Consensus Asset Management AB (publ) har 6 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Värnamoskontoret är Consensus Asset Management AB (publ) i Värnamo.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, som värdpappersbolag, i enlighet med lagen 2007:528 om värdepappersmarknaden (VML) bedriva: 1. Mottagande och vidarebefodran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2. Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag. 3. Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. 4. Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument 5. Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 6. Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet. 7. Kreditgivning för att kund, genom bolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrumnet. 8. Rådgivning till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt rådgivning och utförande av tjänster vid fusioner och företagsuppköp. 9. Utarbetande och spridande av investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. 10. Utförande av tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument. 11. Förande av aktiebok för kunds räkning. 12. Agerande som försäkringsförmedlare. Bedrivande av annan verksamhet som är förenligt med VML efter erforderligt tillstånd i varje särskilt fall.

 • 66120 - Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare