Företagsinformation för
Danir AB

Org.nr. 556432-7111

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva konsultverksamhet avseende hård- och mjukvara för datorer och inom indistruell teknologi, främst avseende maskin- och processteknik, äga och förvalta aktier, flygplan och annan lös egendom, äga och förvalta fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 66120 - Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
 • 74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
 • Organisationsnummer:

  556432-7111
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Danir Development AB
 • VD:

  Johan Olof Markus Glennmo
 • Bolaget registrerat:

  1991-09-17
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  18
 • Omsättning (TKR):

  16 828
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -84 869
 • Årets resultat (TKR):

  12 653
 • Summa tillgångar (TKR):

  2 567 549
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  692
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  11 711

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Danir AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Danir AB

100 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 16 828 8 142 6 210
Rörelseresultat, EBIT -38 169 -37 285 -40 708
Resultat efter finansnetto -84 869 -92 158 -478
Årets resultat 12 653 -35 603 -21 792
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 2 001 361 1 967 581 1 191 559
Omsättningstillgångar 566 188 489 089 1 168 347
Tillgångar 2 567 549 2 456 670 2 359 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 897 242 1 884 589 1 920 192
Obeskattade reserver 45 195 40 605 40 605
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 91 982 87 266 82 821
Kortfristiga skulder 533 130 444 210 316 288
Skulder och eget kapital 2 567 549 2 456 670 2 359 906
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 692 612 612
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 711 10 324 8 589
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 7 433 6 821 5 165
Utdelning till aktieägare 300 000 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 16 13
Omsättning per anställd (TKR) 935 509 478
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 102 1 110 1 105
Vinstmarginal -226,82% -457,93% -655,52%
Soliditet 75,16% 77,90% 82,61%
Kassalikviditet 106,20% 110,10% 369,39%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Danir AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Danir AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Glennmo, Johan Olof Markus
Olofsson, Dan Olof
Firman tecknas i förening av
Lundin, Niclas Peter Albin
Thurban, Helene Marie

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Danir AB