Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Flygstaden Intressenter i Grevie AB

Org.nr. 556541-5360

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranchen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda

  :
  0
 • Omsättning

  (TKR):
  0
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  504
 • Årets resultat

  (TKR):
  1
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  556 402
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  0
Visa fler år

Nyckeltal & bokslut Flygstaden Intressenter i Grevie AB

2016-12
2015-12
2014-12
7 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 0 0 0
Rörelseresultat, EBIT -6 -7 -6
Resultat efter finansnetto 504 5 064 6 890
Årets resultat 1 273 909 5 374
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 0 1 164 000 281 994
Omsättningstillgångar 556 402 0 0
Tillgångar 556 402 1 164 000 281 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 555 899 555 898 281 989
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 503 608 102 5
Skulder och eget kapital 556 402 1 164 000 281 994
Löner och utdelningar (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 540 000 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal --- --- ---
Soliditet 99,91% 47,76% 100,00%
Kassalikviditet 110616,70% 0,00% 0,00%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2016-12 2015-12 2014-12

Befattningshavare Flygstaden Intressenter i Grevie AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Flygstaden Intressenter i Grevie AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Johansson Elveroth, N R Mikael
Lundgren, Lars Olof
Malmgren, Karin Maria
Vernersson, Anna Marie
Winkvist, Niclas Tom

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 0 män

Koncernstruktur Flygstaden Intressenter i Grevie AB

Flygstaden Intressenter i Grevie AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Flygstaden Intressenter i Söderhamn AB och koncernmoderbolag är Peab AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.