Företagsinformation för
Fortum Sweden AB

Org.nr. 556478-9674

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall, själv eller genom dotterbolag, bedriva produktion och handel med el, elnätsverksamhet, fjärrvärme-, kraftvärme och fjärrkylaverksamhet, gasverksamhet, drift- och underhållsverksamhet avseende energianläggningar, konsult- och entreprenadverksamhet i huvudsaklig anslutning till nyssnämnda verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556478-9674
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Fortum OYJ
 • VD:

  Per Erik Langer
 • Bolaget registrerat:

  1994-12-10
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  112
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -6 171
 • Årets resultat (TKR):

  -5 952
 • Summa tillgångar (TKR):

  40 720 761
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Fortum Sweden AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Fortum Sweden AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Holmer, Lena Elisabeth
Imner Lindqvist, Per Gunnar
Jonsson, Christina Susanne Marianne
Langer, Per Erik
Lindvall, Helen Susanna
Strannegård, Peter Örjan
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

5 kvinnor | 5 män

Bokslut Fortum Sweden AB

50 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 112 49 0
Rörelseresultat, EBIT -6 467 -3 241 -5 178
Resultat efter finansnetto -6 171 44 292 990 -159 585
Årets resultat -5 952 44 323 965 2 277 248
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 24 272 855 16 102 394 25 794 858
Omsättningstillgångar 16 447 906 28 965 104 3 141 591
Tillgångar 40 720 761 45 067 498 28 936 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 707 177 44 713 128 7 389 164
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 13 000 0 0
Långfristiga skulder 0 0 21 330 377
Kortfristiga skulder 584 354 370 216 908
Skulder och eget kapital 40 720 761 45 067 498 28 936 449
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 000 0 7 000 000
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal -5774,11% -6614,29% ---
Soliditet 99,97% 99,21% 25,54%
Kassalikviditet 2816422,26% 8173,69% 1448,35%

Årsredovisningar Fortum Sweden AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Fortum Sweden AB