Företagsinformation för
Fortum Sweden AB

Org.nr. 556478-9674

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall, själv eller genom dotterbolag, bedriva produktion och handel med el, elnätsverksamhet, fjärrvärme-, kraftvärme och fjärrkylaverksamhet, gasverksamhet, drift- och underhållsverksamhet avseende energianläggningar, konsult- och entreprenadverksamhet i huvudsaklig anslutning till nyssnämnda verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556478-9674
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Fortum OYJ
 • VD:

  Per Erik Langer
 • Bolaget registrerat:

  1994-12-10
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  49
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  44 292 990
 • Årets resultat (TKR):

  44 323 965
 • Summa tillgångar (TKR):

  45 067 498
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Fortum Sweden AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Fortum Sweden AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Holmer, Lena Elisabeth
Imner Lindqvist, Per Gunnar
Jonsson, Christina Susanne Marianne
Langer, Per Erik
Lindvall, Helen Susanna
Strannegård, Peter Örjan
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 6 män

Bokslut Fortum Sweden AB

50 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 49 0 0
Rörelseresultat, EBIT -3 241 -5 178 -5 261
Resultat efter finansnetto 44 292 990 -159 585 1 266 415
Årets resultat 44 323 965 2 277 248 1 421 632
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 16 102 394 25 794 858 25 794 858
Omsättningstillgångar 28 965 104 3 141 591 3 498 415
Tillgångar 45 067 498 28 936 449 29 293 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 713 128 7 389 164 5 111 916
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 21 330 377 24 000 000
Kortfristiga skulder 354 370 216 908 181 358
Skulder och eget kapital 45 067 498 28 936 449 29 293 274
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 7 000 000 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal -6614,29% --- ---
Soliditet 99,21% 25,54% 17,45%
Kassalikviditet 8173,69% 1448,35% 1929,01%

Årsredovisningar Fortum Sweden AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Fortum Sweden AB