Företagsinformation för
Hilab Holding Stockholm AB

Org.nr. 556670-7120

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556670-7120
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Fabege AB
 • Bolaget registrerat:

  2004-11-18
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  2
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  43 353
 • Årets resultat (TKR):

  33 786
 • Summa tillgångar (TKR):

  13 467 733
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Hilab Holding Stockholm AB

Styrelsemedlemmar Hilab Holding Stockholm AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bergström, Åsa Elisabeth
Lind, Åsa Margareta Svebilia
Östberg, Stefan Göran John

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 1 man

Bokslut Hilab Holding Stockholm AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 2 2 0
Rörelseresultat, EBIT -2 -2 -4
Resultat efter finansnetto 43 353 654 164 2 092 104
Årets resultat 33 786 643 379 2 086 798
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 13 467 733 13 741 659 14 470 948
Omsättningstillgångar 0 0 250 158
Tillgångar 13 467 733 13 741 659 14 721 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 199 335 5 518 181 6 692 395
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 8 268 391 8 223 478 8 024 731
Kortfristiga skulder 7 0 3 980
Skulder och eget kapital 13 467 733 13 741 659 14 721 106
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 000 1 700 000
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal -100,00% -100,00% ---
Soliditet 38,61% 40,16% 45,46%
Kassalikviditet 0,00% --- 6285,38%

Årsredovisningar Hilab Holding Stockholm AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Hilab Holding Stockholm AB