Företagsinformation för
Hyresbostäder i Norrköping AB

Org.nr. 556064-5847

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Norrköpings kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva och avyttra fastigheter med huvudsaklig inriktning på bostäder med hyresrätt. Bolaget kan vidare äga och driva hela eller delar av anläggningar som producerar miljöanpassad förnyelsebar energi samt äga och driva närvärmeverk för försörjning av i huvudsak egna bostadsfastigheter med fjärrvärme. Bolaget är skyldigt att utföra uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • Organisationsnummer

  :
  556064-5847
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Norrköping Rådhus AB
 • VD

  :
  Karl Gunnar Valdemar Boquist
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  154
 • Omsättning

  (TKR):
  805 659
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  73 245
 • Årets resultat

  (TKR):
  38 072
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  5 254 675
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  1 704
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  62 331
Visa fler år

Årsredovisningar Hyresbostäder i Norrköping AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Hyresbostäder i Norrköping AB

2017-12
2016-12
2015-12
900 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 805 659 783 928 788 360
Rörelseresultat, EBIT 141 597 123 053 368 248
Resultat efter finansnetto 73 245 52 294 299 197
Årets resultat 38 072 19 283 197 775
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 5 202 021 4 874 741 4 707 159
Omsättningstillgångar 52 654 36 933 36 586
Tillgångar 5 254 675 4 911 674 4 743 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 620 1 037 961 1 034 278
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 91 016 78 976 57 177
Långfristiga skulder 3 693 584 3 440 769 3 356 054
Kortfristiga skulder 395 455 353 968 296 236
Skulder och eget kapital 5 254 675 4 911 674 4 743 745
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 1 704 1 913 2 054
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 62 331 58 162 52 309
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 35 423 31 624 28 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 154 144 131
Omsättning per anställd (TKR) 5 232 5 444 6 018
Personalkostnader per anställd (TKR) 646 637 632
Vinstmarginal 17,58% 15,70% 46,71%
Soliditet 20,45% 21,13% 21,80%
Kassalikviditet 13,31% 10,43% 12,35%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Hyresbostäder i Norrköping AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Hyresbostäder i Norrköping AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas i förening av
Boquist, Karl Gunnar Valdemar
Idenås, Thomas Martin
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 8 män

Koncernstruktur Hyresbostäder i Norrköping AB

Hyresbostäder i Norrköping AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Norrköping Rådhus AB och koncernmoderbolag är Norrköpings Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.