facebook_pixelIggesund Paperboard AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Iggesund Paperboard AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall driva skogsbruk, tillverka och sälja trävaror, massa, papper och produkter därav samt kemiska produkter ävensom driva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)100100100
Antal anställda

Årsredovisningar Iggesund Paperboard AB

Bolagets ägare

Iggesund Paperboard AB - Iggesunds Bruk har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)
Resultat efter finansnetto (tkr)
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)100100100
Omsättningstillgångar (tkr)
Tillgångar (tkr)100100100
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)100100100
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)
Skulder och eget kapital (tkr)100100100

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet100.0%100.0%100.0%
Kassalikviditet0.0%0.0%0.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Andersson, Karl Henrik.Jernhall, Kjell Anders.Loréhn, Ulf Stefan.Löfgren, Ulf Lennart.Nellbeck, Karl Johan Lennart.Niederbach, Hans Robert.Nygård, Frej Torbjörn.Schultz-Eklund, Karl Ola Billy.Sjölund, Per Henrik.Öquist, Anders Åke.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

50 år

Koncernstruktur Iggesund Paperboard AB

Iggesund Paperboard AB ingår i en koncern med 84 bolag. Moderbolag är Holmen AB och koncernmoderbolag är L E Lundbergföretagen AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Industriområdet, 825 32 Iggesund

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall driva skogsbruk, tillverka och sälja trävaror, massa, papper och produkter därav samt kemiska produkter ävensom driva därmed förenlig verksamhet.

  • 17129 - Övrig tillverkning av papper och papp
  • 17112 - Sulfatmassatillverkning
  • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
  • 52241 - Hamngodshantering
  • 35300 - Försörjning av värme och kyla