Företagsinformation för
Ikea AB

Org.nr. 556809-9963

Verksamhetsbeskrivning

Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag att då så är affärsmässigt betingat finansiera verksamhet, inklu sive genom beviljande av lån, att bedriva och förse i huvudsak närstående bolag med servicetjänster avseende ekonomi, personaladministration, kontor, resor, logi, konferens, telefoni, information och därtill närliggande servicetjänster, att bedriva försäkringsförmedling till anställda i bolaget såväl som i närstående bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556809-9963
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Ingka Holding Scandinavia BV
 • VD:

  Jan Michael Stjernquist
 • Bolaget registrerat:

  2010-06-03
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-08

 • Anställda:

  6 946
 • Omsättning (TKR):

  26 218 774
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  637 622
 • Årets resultat (TKR):

  453 081
 • Summa tillgångar (TKR):

  12 140 614
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  15 713
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 149 534

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Ikea AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ikea AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
Lund, Per Anders Håkan
Firman tecknas två i förening av
Mattsson, Bertil Krister
Olshov, Per Henrik
Stjernquist, Jan Michael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 3 män

Bokslut Ikea AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08
Omsättning 26 218 774 23 655 769 21 321 000
Rörelseresultat, EBIT 580 224 1 029 892 983 000
Resultat efter finansnetto 637 622 1 008 051 784 000
Årets resultat 453 081 669 973 678 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-08 2015-08 2014-08
Anläggningstillgångar 1 503 535 1 369 521 1 963 000
Omsättningstillgångar 10 637 079 8 525 854 5 985 000
Tillgångar 12 140 614 9 895 375 7 948 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 070 332 1 617 251 1 147 000
Obeskattade reserver 199 200 165 303 131 000
Avsättningar (TKR) 1 208 817 1 122 594 1 054 000
Långfristiga skulder 1 364 1 364 1 000
Kortfristiga skulder 8 660 901 6 988 863 5 615 000
Skulder och eget kapital 12 140 614 9 895 375 7 948 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08
Löner till styrelse & VD 15 713 18 359 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 4 849 3 630 4 000
Löner till övriga anställda 3 149 534 2 957 483 2 610 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 358 621 1 239 309 1 201 000
Utdelning till aktieägare 0 0 200 000
Nyckeltal 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 6 946 6 493 6 037
Omsättning per anställd (TKR) 3 775 3 643 3 532
Personalkostnader per anställd (TKR) 652 650 635
Vinstmarginal 2,21% 4,35% 4,61%
Soliditet 18,23% 17,55% 15,62%
Kassalikviditet 112,46% 110,33% 93,61%

Årsredovisningar Ikea AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Ikea AB