Företagsinformation för
Ikea AB

Org.nr. 556809-9963

Verksamhetsbeskrivning

Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag att då så är affärsmässigt betingat finansiera verksamhet, inklu sive genom beviljande av lån, att bedriva och förse i huvudsak närstående bolag med servicetjänster avseende ekonomi, personaladministration, kontor, resor, logi, konferens, telefoni, information och därtill närliggande servicetjänster, att bedriva försäkringsförmedling till anställda i bolaget såväl som i närstående bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556809-9963
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Ingka Holding Scandinavia BV
 • VD:

  Jan Michael Stjernquist
 • Bolaget registrerat:

  2010-06-03
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-08

 • Anställda:

  6 946
 • Omsättning (TKR):

  26 218 774
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  637 622
 • Årets resultat (TKR):

  453 081
 • Summa tillgångar (TKR):

  12 140 614
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  15 713
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  3 149 534

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Ikea AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Ikea AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08
Omsättning 26 218 774 23 655 769 21 321 000
Rörelseresultat, EBIT 580 224 1 029 892 983 000
Resultat efter finansnetto 637 622 1 008 051 784 000
Årets resultat 453 081 669 973 678 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-08 2015-08 2014-08
Anläggningstillgångar 1 503 535 1 369 521 1 963 000
Omsättningstillgångar 10 637 079 8 525 854 5 985 000
Tillgångar 12 140 614 9 895 375 7 948 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 070 332 1 617 251 1 147 000
Obeskattade reserver 199 200 165 303 131 000
Avsättningar (TKR) 1 208 817 1 122 594 1 054 000
Långfristiga skulder 1 364 1 364 1 000
Kortfristiga skulder 8 660 901 6 988 863 5 615 000
Skulder och eget kapital 12 140 614 9 895 375 7 948 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-08 2015-08 2014-08
Löner till styrelse & VD 15 713 18 359 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 4 849 3 630 4 000
Löner till övriga anställda 3 149 534 2 957 483 2 610 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 358 621 1 239 309 1 201 000
Utdelning till aktieägare 0 0 200 000
Nyckeltal 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 6 946 6 493 6 037
Omsättning per anställd (TKR) 3 775 3 643 3 532
Personalkostnader per anställd (TKR) 652 650 635
Vinstmarginal 2,21% 4,35% 4,61%
Soliditet 18,23% 17,55% 15,62%
Kassalikviditet 112,46% 110,33% 93,61%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Ikea AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ikea AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
Lund, Per Anders Håkan
Firman tecknas två i förening av
Mattsson, Bertil Krister
Olshov, Per Henrik
Stjernquist, Jan Michael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Ikea AB