Företagsinformation för
Ikea AB

Org.nr. 556809-9963

Verksamhetsbeskrivning

Föremål för bolagets verksamhet är att äga och förvalta dotterbolag att då så är affärsmässigt betingat finansiera verksamhet, inklu sive genom beviljande av lån, att bedriva och förse i huvudsak närstående bolag med servicetjänster avseende ekonomi, personaladministration, kontor, resor, logi, konferens, telefoni, information och därtill närliggande servicetjänster, att bedriva försäkringsförmedling till anställda i bolaget såväl som i närstående bolag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer

  :
  556809-9963
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Ingka Holding Scandinavia BV
 • VD

  :
  Jan Michael Stjernquist
 • Bolaget registrerat

  :
  2010-06-03
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-08

 • Anställda

  :
  6 957
 • Omsättning

  (TKR):
  27 626 807
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  771 141
 • Årets resultat

  (TKR):
  425 277
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  9 507 465
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  6 038
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  3 017 633
Visa fler år

3 företagssidor på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Ikea AB

2017-08
2016-08
2015-08
30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-08 2016-08 2015-08
Omsättning 27 626 807 26 218 774 23 655 769
Rörelseresultat, EBIT 894 832 580 224 1 029 892
Resultat efter finansnetto 771 141 637 622 1 008 051
Årets resultat 425 277 453 081 669 973
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-08 2016-08 2015-08
Anläggningstillgångar 1 336 972 1 503 535 1 369 521
Omsättningstillgångar 8 170 493 10 637 079 8 525 854
Tillgångar 9 507 465 12 140 614 9 895 375
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 495 609 2 070 332 1 617 251
Obeskattade reserver 216 885 199 200 165 303
Avsättningar (TKR) 1 208 322 1 208 817 1 122 594
Långfristiga skulder 0 1 364 1 364
Kortfristiga skulder 5 586 649 8 660 901 6 988 863
Skulder och eget kapital 9 507 465 12 140 614 9 895 375
Löner och utdelningar (TKR) 2017-08 2016-08 2015-08
Löner till styrelse & VD 6 038 15 713 18 359
Varav tantiem till styrelse & VD 872 4 849 3 630
Löner till övriga anställda 3 017 633 3 149 534 2 957 483
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 316 081 1 358 621 1 239 309
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-08 2016-08 2015-08
Antal anställda 6 957 6 946 6 493
Omsättning per anställd (TKR) 3 971 3 775 3 643
Personalkostnader per anställd (TKR) 624 652 650
Vinstmarginal 3,24% 2,21% 4,35%
Soliditet 27,89% 18,23% 17,55%
Kassalikviditet 129,43% 112,46% 110,33%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-08 2016-08 2015-08

Befattningshavare Ikea AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ikea AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
Lund, Per Anders Håkan
Firman tecknas två i förening av
Mattsson, Bertil Krister
Olshov, Per Henrik
Stjernquist, Jan Michael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

4 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Ikea AB

Ikea AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Ingka Holding Scandinavia BV och koncernmoderbolag är Stichting Ingka Foundation. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-08.