Innovatum AB | 556546-2008 - hitta.se

Företagsinformation för Innovatum AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall bedriva sin verksamhet självständigt eller genom ägda aktiebolag med syfte att: 1. allmänt främja näringslivets utveckling, 2. främja utveckling av tekniskt och industriellt kunnande, 3. verka för uppkomsten av mötesplats mellan näringslivsutveckling och kulturhistoria, där människor och teknik, teori och praktik, historia och framtid möts, 4. beskriva det historiska förnyelsearbetet. 5. stödja det framtida förnyelsearbetet, 6. öka förståelsen för sambandet mellan teknisk och industriell utveckling och samhällsutveckling i stort, 7. öka ungdomars intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning, 8. bidraga till ökad sysselsättning genom att erbjuda en tillväxtmiljö för nyföretagande samt befintliga mindre och medelstora företag, 9. öka tillgängligheten och förståelsen för de industrihistoriska minnena inom den av regeringen föreslagna nationalstadsparken (fallen, kraftstationerna och slussen), 10. öka turismen och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Härutöver skall bolaget svara för den gemensamma utvecklingen, ledningen, samordningen och marknadsföringen av verksamheten samt viss extern projektledning inom angivna verksamhetsområden.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning51 30846 75241 197
Rörelseresultat, EBIT209-56685
Resultat efter finansnetto227-546107
Årets resultat50-19834
Summa tillgångar33 65334 09531 931
Antal anställda353026

Årsredovisningar Innovatum AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

68 av 1875 bolag i trollhättan går bra men har dåligt likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning51 30846 75241 197
Rörelseresultat, EBIT209-56685
Resultat efter finansnetto227-546107
Årets resultat50-19834

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar885885885
Omsättningstillgångar32 76833 21031 046
Tillgångar33 65334 09531 931
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital17 71617 66617 905
Obeskattade reserver400294642
Avsättningar (TKR)01 5000
Långfristiga skulder000
Kortfristiga skulder15 53714 63513 385
Skulder och eget kapital33 65334 09531 931

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD1 2351 2491 355
Varav tantiem till styrelse & VD000
Löner till övriga anställda19 95016 23314 852
Varav resultatlön till övriga anställda000
Sociala kostnader10 5158 5197 967
Utdelning till aktieägare0040

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda353026
Omsättning per anställd (TKR)1 4661 5581 585
Personalkostnader per anställd (TKR)906867930
Vinstmarginal0.4%-1.2%0.2%
Soliditet53.5%52.4%57.5%
Kassalikviditet210.9%226.9%231.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas två i förening avledamöternaFirman tecknas i förening avWänblom, Torsten Per MartinÅkerlund, Sven PaulFirman tecknas i förening avRunnemalm, Karl HenrikWänblom, Torsten Per MartinDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

54 år

Karta och andra adresser

Nohabgatan 18, 461 53 Trollhättan

Karta och andra adresser

Nohabgatan 18, 461 53 Trollhättan

Innovatum Teknikpark har verksamhet på Nohabgatan 18 i Skoftebyn, Trollhättan

Innovatum Teknikpark har 13 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Trollhättanskontoret är Segertoft & Partner i Trollhättan.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall bedriva sin verksamhet självständigt eller genom ägda aktiebolag med syfte att: 1. allmänt främja näringslivets utveckling, 2. främja utveckling av tekniskt och industriellt kunnande, 3. verka för uppkomsten av mötesplats mellan näringslivsutveckling och kulturhistoria, där människor och teknik, teori och praktik, historia och framtid möts, 4. beskriva det historiska förnyelsearbetet. 5. stödja det framtida förnyelsearbetet, 6. öka förståelsen för sambandet mellan teknisk och industriell utveckling och samhällsutveckling i stort, 7. öka ungdomars intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning, 8. bidraga till ökad sysselsättning genom att erbjuda en tillväxtmiljö för nyföretagande samt befintliga mindre och medelstora företag, 9. öka tillgängligheten och förståelsen för de industrihistoriska minnena inom den av regeringen föreslagna nationalstadsparken (fallen, kraftstationerna och slussen), 10. öka turismen och därigenom skapa fler arbetstillfällen. Härutöver skall bolaget svara för den gemensamma utvecklingen, ledningen, samordningen och marknadsföringen av verksamheten samt viss extern projektledning inom angivna verksamhetsområden.

  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
  • 71121 - Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik