facebook_pixelKarlstads El- Och Stadsnät AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Karlstads El- Och Stadsnät AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstads kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Karlstads kommun driva nätverksamhet för överföring av elektricitet samt vidare att inom Karlstads kommun bedriva nätverksamhet för överföring av kommunikationstjänster och entrepenader inom nätverksamhet avseende elektricitet och bredband samt gatubeslysning. Bolaget får äga aktier i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppnande fibernät för bredbandskommunikation. Bolaget är skyldigt att uföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten skall bedrivas åter ägaren'/i ägarens ställe respektive i åt kommunen'/i kommunens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett för Karlstads kommun och dess innevånare värdeskapande sätt.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)242 751236 969223 797
Rörelseresultat, EBIT (tkr)68 04574 71673 255
Resultat efter finansnetto (tkr)66 88773 72572 287
Årets resultat (tkr)-838-1 043-336
Summa tillgångar (tkr)794 234747 970676 987
Antal anställda787263

Årsredovisningar Karlstads El- Och Stadsnät AB

Bolagets ägare

Karlstads El- Och Stadsnät AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)242 751236 969223 797
Rörelseresultat, EBIT (tkr)68 04574 71673 255
Resultat efter finansnetto (tkr)66 88773 72572 287
Årets resultat (tkr)-838-1 043-336

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)722 245680 824624 026
Omsättningstillgångar (tkr)71 98967 14652 961
Tillgångar (tkr)794 234747 970676 987
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)68 48173 71979 362
Obeskattade reserver (tkr)454 325404 325354 325
Avsättningar (tkr)7998951 247
Långfristiga skulder (tkr)194 502176 059192 019
Kortfristiga skulder (tkr)76 12792 97250 034
Skulder och eget kapital (tkr)794 234747 970676 987

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 6381 3611 315
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)33 55030 45525 766
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)14 80612 17010 719
Utdelning till aktieägare (tkr)4 6004 4004 600

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda787263
Omsättning per anställd (tkr)3 1123 2913 552
Personalkostnader per anställd (tkr)641611600
Vinstmarginal28.0%31.5%32.7%
Soliditet49.8%48.8%49.4%
Kassalikviditet93.5%71.6%105.3%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

65 år

Karta

Orrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad

Karta och andra adresser

Orrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad

Karlstads El- Och Stadsnät AB har verksamhet på Orrholmsgatan 15, Karlstad. 

Karlstads El- Och Stadsnät AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Karlstadskontoret är Karlstads El- Och Stadsnät AB i Karlstad.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstads kommun, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet av Karlstads kommun driva nätverksamhet för överföring av elektricitet samt vidare att inom Karlstads kommun bedriva nätverksamhet för överföring av kommunikationstjänster och entrepenader inom nätverksamhet avseende elektricitet och bredband samt gatubeslysning. Bolaget får äga aktier i aktiebolag för kommunal samverkan rörande öppnande fibernät för bredbandskommunikation. Bolaget är skyldigt att uföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten skall bedrivas åter ägaren'/i ägarens ställe respektive i åt kommunen'/i kommunens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja distributionen av elektricitet och tillgången till bredband och bredbandstjänster på ett för Karlstads kommun och dess innevånare värdeskapande sätt.

  • 35130 - Distribution av elektricitet