Företagsinformation för
Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

Org.nr. 559056-7888

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet ska vara att utveckla och exploatera markområden samt idka därmed förenlig verksamhet inklusive bedriva detaljplanearbete och beställa exploateringsarbeten. Vidare ska bolaget äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska också vara att tillhandahålla förvaltningstjänster åt dotterbolagen.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
 • 64201 - Holdingverksamhet i finansiella koncerner
 • Organisationsnummer

  :
  559056-7888
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  KF Fastigheter Bostad AB
 • Bolaget registrerat

  :
  2016-03-31
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  0
 • Omsättning

  (TKR):
  1 612
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -2 923
 • Årets resultat

  (TKR):
  -2 923
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  5 422
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  0
Visa fler år

CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Hur ser ditt företags ekonomiska förväntningar ut 2019?

Var med i vår undersökning och få vår rapport och en inbjudan till ett utvalt event.Årsredovisningar Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12


Nyckeltal & bokslut Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

2017-12
2016-12
3 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12*
Omsättning 1 612 0
Rörelseresultat, EBIT -2 922 -46
Resultat efter finansnetto -2 923 -50
Årets resultat -2 923 -9
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12*
Anläggningstillgångar 3 407 50
Omsättningstillgångar 2 015 52
Tillgångar 5 422 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 127 50
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 3 295 52
Skulder och eget kapital 5 422 102
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12*
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12*
Antal anställda 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- ---
Vinstmarginal -181,27% ---
Soliditet 39,23% 49,02%
Kassalikviditet 61,15% 100,00%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12

Befattningshavare Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Blom, Per Göran
Koskela, Jan Anders Mikael
Liljedahl, Helena Birgitta

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 2 män

Koncernstruktur Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB

Kff Bostadsutveckling Kungens Kurva AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är KF Fastigheter Bostad AB och koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.