facebook_pixelLendify Finance 2 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendify Finance 2 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter originerade av Lendify AB och genom upptagande av lån från finansiella företag finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktig enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*
Omsättning (tkr)8 169
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 684
Resultat efter finansnetto (tkr)374
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)181 229
Antal anställda

Årsredovisningar Lendify Finance 2 AB

Bolagets ägare

Lendify Finance 2 AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*
Omsättning (tkr)8 169
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 684
Resultat efter finansnetto (tkr)374
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*
Anläggningstillgångar (tkr)96 025
Omsättningstillgångar (tkr)85 204
Tillgångar (tkr)181 229
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*
Eget kapital (tkr)12 156
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)169 073
Skulder och eget kapital (tkr)181 229

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal69.6%
Soliditet6.7%
Kassalikviditet50.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

44 år

Koncernstruktur Lendify Finance 2 AB

Karta

Ingen information