facebook_pixelLendify Sweden 1 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendify Sweden 1 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter originerade av Lendify AB och genom utgivande av obligationer och upptagande av annan skuld finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktigt enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)5020 46910 726
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-5 6143 4064 273
Resultat efter finansnetto (tkr)-11 084-9 338-4 646
Årets resultat (tkr)-11 084-9 338-4 646
Summa tillgångar (tkr)622213 056301 703
Antal anställda

Årsredovisningar Lendify Sweden 1 AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

559106-7524
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)5020 46910 726
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-5 6143 4064 273
Resultat efter finansnetto (tkr)-11 084-9 338-4 646
Årets resultat (tkr)-11 084-9 338-4 646

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)185 607268 225
Omsättningstillgångar (tkr)62227 44933 478
Tillgångar (tkr)622213 056301 703
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)62222 20532 854
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)188 921266 310
Kortfristiga skulder (tkr)1 9302 539
Skulder och eget kapital (tkr)622213 056301 703

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)10 500

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-11228.0%16.6%39.8%
Soliditet100.0%10.4%10.9%
Kassalikviditet0.0%1422.2%1318.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

45 år

Koncernstruktur Lendify Sweden 1 AB

Karta

Ingen information