facebook_pixelLendify Sweden 2 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendify Sweden 2 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter organiserade av Lendify AB (or.nr 556968-1744) och genom utgivning av obligationer och upptagande av annan skuld finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktig enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)3 28219 391
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4 6331 121
Resultat efter finansnetto (tkr)-17 533-15 679
Årets resultat (tkr)-17 533-15 679
Summa tillgångar (tkr)588440 546
Antal anställda

Årsredovisningar Lendify Sweden 2 AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

559129-2981
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)3 28219 391
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4 6331 121
Resultat efter finansnetto (tkr)-17 533-15 679
Årets resultat (tkr)-17 533-15 679

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)384 446
Omsättningstillgångar (tkr)58856 100
Tillgångar (tkr)588440 546
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)58840 821
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)394 715
Kortfristiga skulder (tkr)5 010
Skulder och eget kapital (tkr)588440 546

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)22 700

Nyckeltal

2019-12*2018-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-141.2%5.8%
Soliditet100.0%9.3%
Kassalikviditet0.0%1119.8%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

45 år

Koncernstruktur Lendify Sweden 2 AB

Karta

Ingen information