facebook_pixelLendify Sweden 3 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendify Sweden 3 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter originerade av Lendify AB och genom utgivande av obligationer och upptagande av annan skuld finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktig enligt lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*
Omsättning (tkr)68 352
Rörelseresultat, EBIT (tkr)42 358
Resultat efter finansnetto (tkr)10 713
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)624 874
Antal anställda

Årsredovisningar Lendify Sweden 3 AB

Bolagets ägare

Lendify Sweden 3 AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*
Omsättning (tkr)68 352
Rörelseresultat, EBIT (tkr)42 358
Resultat efter finansnetto (tkr)10 713
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*
Anläggningstillgångar (tkr)577 809
Omsättningstillgångar (tkr)47 065
Tillgångar (tkr)624 874
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*
Eget kapital (tkr)2 550
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)596 340
Kortfristiga skulder (tkr)25 984
Skulder och eget kapital (tkr)624 874

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal62.0%
Soliditet0.4%
Kassalikviditet181.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

44 år

Koncernstruktur Lendify Sweden 3 AB

Karta

Ingen information