facebook_pixelLendify Sweden 4 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendify Sweden 4 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter originerade av Lendify AB och genom utgivande av obligationer eller andra värdepapper och upptagande av annan skuld från finansiella företag finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktig enligt lag (1996: 1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*
Omsättning (tkr)22 668
Rörelseresultat, EBIT (tkr)9 289
Resultat efter finansnetto (tkr)-11 446
Årets resultat (tkr)
Summa tillgångar (tkr)923 459
Antal anställda

Årsredovisningar Lendify Sweden 4 AB

Bolagets ägare

Lendify Sweden 4 AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*
Omsättning (tkr)22 668
Rörelseresultat, EBIT (tkr)9 289
Resultat efter finansnetto (tkr)-11 446
Årets resultat (tkr)

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*
Anläggningstillgångar (tkr)882 450
Omsättningstillgångar (tkr)41 009
Tillgångar (tkr)923 459
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*
Eget kapital (tkr)50
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)845 454
Kortfristiga skulder (tkr)77 955
Skulder och eget kapital (tkr)923 459

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal41.0%
Soliditet0.0%
Kassalikviditet52.6%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

44 år

Koncernstruktur Lendify Sweden 4 AB

Karta

Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm

Karta och andra adresser

Hovslagargatan 5, 111 48 Stockholm

Lendify Sweden 4 AB har verksamhet på Hovslagargatan 5, Stockholm. 

Lendify Sweden 4 AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Lendify Sweden 4 AB i Stockholm.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att förvärva och inneha konsumentkrediter originerade av Lendify AB och genom utgivande av obligationer eller andra värdepapper och upptagande av annan skuld från finansiella företag finansiera verksamheten samt att för egen räkning investera överskottslikviditet från verksamheten i räntebärande finansiella tillgångar. Verksamheten är anmälningspliktig enligt lag (1996: 1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

  • 64920 - Annan kreditgivning