facebook_pixelLuleå Business Region AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Luleå Business Region AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolaget ska aktivt främja och stödja etablering av nya företag och organisationer, tillväxt av befintliga företag samt bedriva destinationsutveckling i Luleå kommun. Bolagets primära syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Luleå Business Region AB syftar till att, i samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå. Bolaget ska driva insatser för öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet och ansvara för verksamheten Företagslots.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)834
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1 293820
Resultat efter finansnetto (tkr)-1 294828
Årets resultat (tkr)6624
Summa tillgångar (tkr)1 72626611 247
Antal anställda1

Årsredovisningar Luleå Business Region AB

Bolagets ägare

Luleå Business Region AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)834
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1 293820
Resultat efter finansnetto (tkr)-1 294828
Årets resultat (tkr)6624

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)
Omsättningstillgångar (tkr)1 72626611 247
Tillgångar (tkr)1 72626611 247
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)2112052 399
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)1 515618 848
Skulder och eget kapital (tkr)1 72626611 247

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)2 200

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda1
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%100.0%58.8%
Soliditet12.2%77.1%21.3%
Kassalikviditet113.9%436.1%127.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

56 år

Karta

Kungsgatan 23 A, 972 31 Luleå

Karta och andra adresser

Kungsgatan 23 A, 972 31 Luleå

Luleå Business Region AB har verksamhet på Kungsgatan 23 A, Luleå. 

Luleå Business Region AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Luleåskontoret är Luleå Business Region AB i Luleå.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Aktiebolaget ska aktivt främja och stödja etablering av nya företag och organisationer, tillväxt av befintliga företag samt bedriva destinationsutveckling i Luleå kommun. Bolagets primära syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Luleå Business Region AB syftar till att, i samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå. Bolaget ska driva insatser för öka Luleås attraktionskraft som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja utvecklingen av det befintliga näringslivet och ansvara för verksamheten Företagslots.

  • 41100 - Utformning av byggprojekt