Företagsinformation för
Omsorgsbolagen Jordnära AB

Org.nr. 556687-2379

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den vård- och omsorgsverksamhet, missbruksvård, boendestöd i hemmet för människor med olika psykosociala problem, missbruk, och eller med flera psykiatriska diagnoser, samt utbildningar & föreläsningar inom närliggande områden, pensionatboende med café samt anordnande av konferenser som bedrivs i dotterbolagen.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 86909 - Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
 • 85599 - Annan övrig utbildning
 • 90010 - Artistisk verksamhet
 • Organisationsnummer:

  556687-2379
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Bolaget registrerat:

  2005-10-13
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  780
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -151
 • Årets resultat (TKR):

  -151
 • Summa tillgångar (TKR):

  916
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Omsorgsbolagen Jordnära AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Omsorgsbolagen Jordnära AB

800
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 780 400 123
Rörelseresultat, EBIT -110 48 29
Resultat efter finansnetto -151 45 17
Årets resultat -151 45 17
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 776 555 585
Omsättningstillgångar 140 320 274
Tillgångar 916 875 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -70 81 36
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 284 0 0
Kortfristiga skulder 701 794 822
Skulder och eget kapital 916 875 859
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal -14,10% 12,00% 23,58%
Soliditet -7,64% 9,26% 4,19%
Kassalikviditet 19,97% 40,30% 33,33%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Omsorgsbolagen Jordnära AB

Styrelsemedlemmar Omsorgsbolagen Jordnära AB

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Andersson, Karl Kjell Gerhard
Eriksson Andersson, Maria Kristina

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 2 män