Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Samhall AB

Org.nr. 556448-1397

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska direkt eller indirekt t.ex i dotterbolag bedriva produktion och försäljning av varor och tjänster inom ett flertal industri- och tjänstebranscher såsom industriproduktion inom bl.a. trä, elektronik, kablage och förpackning samt servicetjänster inom bl.a städ- och fastighetsservice, bedriva viss arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsanpassning, arbetsträning utan ersättning via statsbudgetanslag samt därmed förenlig verksamhet. Produktionen ska ske i egen regi eller hos kund. Aktierna medför inte rätt till utdelning. Bolagets syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga där behov finns. Verksamheten ska anpassas till de förutsättningar personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har och bedrivas enligt affärsmässiga principer samt på marknadens villkor, varvid ska iakttas att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 81210 - Lokalvård
 • 78200 - Personaluthyrning
 • 32501 - Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör
 • 68320 - Fastighetsförvaltning på uppdrag
 • 82920 - Förpackningsverksamhet
 • Organisationsnummer

  :
  556448-1397
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • VD

  :
  Monica Cecilia Lingegård
 • Bolaget registrerat

  :
  1992-05-20
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  19 459
 • Omsättning

  (TKR):
  8 281 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -237 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  -237 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  3 378 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  4 800
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  5 206 900
Visa fler år

236 företagssidor på hitta

Visa fler
Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Samhall AB

2017-12
2016-12
2015-12
9 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 8 281 000 7 468 000 7 228 000
Rörelseresultat, EBIT -271 000 -209 000 -80 000
Resultat efter finansnetto -237 000 -162 000 -83 000
Årets resultat -237 000 -175 000 -63 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 117 000 122 000 135 000
Omsättningstillgångar 3 261 000 3 281 000 3 259 000
Tillgångar 3 378 000 3 403 000 3 394 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 181 000 1 418 000 1 593 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 28 000 31 000 29 000
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 169 000 1 954 000 1 772 000
Skulder och eget kapital 3 378 000 3 403 000 3 394 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 4 800 4 500 4 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 206 900 4 842 800 4 579 800
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 969 500 1 827 300 1 710 500
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 19 459 18 628 17 932
Omsättning per anställd (TKR) 426 401 403
Personalkostnader per anställd (TKR) 369 358 351
Vinstmarginal -3,27% -2,80% -1,11%
Soliditet 34,96% 41,67% 46,94%
Kassalikviditet 147,49% 164,79% 179,74%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Samhall AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Samhall AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Strand, Stig Erik
i förening med en av
ledamöterna
Firman tecknas två i förening av
Hagvall, Anna Erika
Höglind, Monica Maria
Lidbom, Paul Rickard
Lingegård, Monica Cecilia
Olinder, Karl Olof Göran
Rasmusson, Pär Uno Martin
Rieck, Jonas Holm
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

6 kvinnor | 8 män