Företagsinformation för
Svenska Artisters och Musikers Intresse- Organisation (sami),ek.för

Org.nr. 702000-0803

Verksamhetsbeskrivning

Föreningens huvudsalkliga syfte är att förvalta de rättigheter som tillkommer utövande konstnärer, (medlemmar och anslutna) till deras gemensamma nytta. Föreningen ska främja dessas ekonomiska intressen genom att: - bevaka, tillvarata och administrera de rättigheter, som enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk av den 30 december 1960 med efterföljande ändringar och tillägg tillkommer utövande konstnärer. - uppbära och fördela ersättningar som tillkommer dem enligt ovan nämnda lag eller motsvarande utländsk lagstiftning, - verka för utvidgning och förbättring av utövande konstnärers rättsliga skydd, - under utövande av sin versamhet främja de utövande konstnärernas yrkesintressen genom insatser för kulturella och utbildningsrelaterade ändamål.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 94112 - Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
 • Organisationsnummer

  :
  702000-0803
 • Bolagsform

  :
  Ekonomisk förening
 • VD

  :
  Lars Stefan Lagrell
 • Bolaget registrerat

  :
  1971-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Koncernstruktur Svenska Artisters och Musikers Intresse- Organisation (sami),ek.för