facebook_pixelSvenska Brf Lån 1 AB (publ) - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Svenska Brf Lån 1 AB (publ)

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta krediter som finansierar fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-6
Resultat efter finansnetto (tkr)-6
Årets resultat (tkr)-6
Summa tillgångar (tkr)494
Antal anställda

Årsredovisningar Svenska Brf Lån 1 AB (publ)

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

559180-9172
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-6
Resultat efter finansnetto (tkr)-6
Årets resultat (tkr)-6

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*
Anläggningstillgångar (tkr)
Omsättningstillgångar (tkr)494
Tillgångar (tkr)494
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*
Eget kapital (tkr)494
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)
Skulder och eget kapital (tkr)494

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%
Soliditet100.0%
Kassalikviditet0.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
    Revisor
  • Erik Svenson
    Huvudansvarig revisor
    37 år, Uppsala

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

58 år

Koncernstruktur Svenska Brf Lån 1 AB (publ)

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska direkt eller indirekt, investera i, äga och förvalta krediter som finansierar fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

  • 64301 - Investeringsfonder