Företagsinformation för
Svenska Cellulosa AB Sca

Org.nr. 556012-6293

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogsindustri, ävensom utöva annan liknande verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556012-6293
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Carl Magnus Groth
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  120
 • Omsättning (TKR):

  539 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  42 902 000
 • Årets resultat (TKR):

  42 545 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  149 298 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  73 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  129 000

4 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Svenska Cellulosa AB Sca

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Svenska Cellulosa AB Sca

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Carlsson, Jan Folke
Friman, Jan Torsten
Groth, Carl Magnus
Larsson, Ulf Örjan
Rystedt, Carl Fredrik Stenson
Sandgren, Mats Henning Rune
Schmidt, Gert Mikael
Sjöström, John Robert
Svedjebrant, Carl Jan Börje
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

5 kvinnor | 8 män
3 okända

Bokslut Svenska Cellulosa AB Sca

50 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 539 000 430 000 414 000
Rörelseresultat, EBIT -492 000 -879 000 -528 000
Resultat efter finansnetto 42 902 000 10 097 000 4 116 000
Årets resultat 42 545 000 9 732 000 4 168 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 88 151 000 148 388 000 142 228 000
Omsättningstillgångar 61 147 000 2 430 000 3 759 000
Tillgångar 149 298 000 150 818 000 145 987 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 386 000 59 879 000 53 834 000
Obeskattade reserver 242 000 230 000 213 000
Avsättningar (TKR) 1 330 000 1 674 000 1 231 000
Långfristiga skulder 2 272 000 16 556 000 21 216 000
Kortfristiga skulder 47 068 000 72 479 000 69 493 000
Skulder och eget kapital 149 298 000 150 818 000 145 987 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 73 000 85 000 76 000
Varav tantiem till styrelse & VD 31 000 0 0
Löner till övriga anställda 129 000 149 000 121 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 299 000 272 000 150 000
Utdelning till aktieägare 4 214 055 4 038 469 3 687 298
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 120 118 117
Omsättning per anställd (TKR) 4 492 3 644 3 538
Personalkostnader per anställd (TKR) 4 433 4 288 2 966
Vinstmarginal -91,28% -204,42% -127,54%
Soliditet 66,02% 39,81% 36,98%
Kassalikviditet 129,91% 3,35% 5,41%

Årsredovisningar Svenska Cellulosa AB Sca

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Svenska Cellulosa AB Sca