Företagsinformation för
Swedbank Robur Fonder AB

Org.nr. 556198-0128

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i egenskap av fondbolag enligt vad därom stadgas i lagen (2004:46) om värdepappersfonder driva fondverksamhet, utföra diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, ta emot medel med redovisningsskyldighet, lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som avses i 5 kap. ovan nämnda lag och utföra visst arbete eller vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att i egenskap av AIF-förvaltare förvalta alternativa investeringsfonder i enighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer, ta emot medel med redovisningsskyldighet, ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument samt lämna investeringsråd.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 66301 - Förvaltning av investeringsfonder
 • Organisationsnummer

  :
  556198-0128
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Swedbank Robur AB
 • VD

  :
  Liza Helena Viktoria Jonson
 • Bolaget registrerat

  :
  1978-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  211
 • Omsättning

  (TKR):
  1 946 113
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  1 389 292
 • Årets resultat

  (TKR):
  13 371
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  2 415 387
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  8 216
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  179 554
Visa fler år

Årsredovisningar Swedbank Robur Fonder AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Swedbank Robur Fonder AB

2017-12
2016-12
2015-12
2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 1 946 113 1 721 567 1 827 493
Rörelseresultat, EBIT 1 403 956 1 223 228 1 276 551
Resultat efter finansnetto 1 389 292 1 210 271 1 267 045
Årets resultat 13 371 46 909 36 751
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 24 150 16 350 5 983
Omsättningstillgångar 2 391 237 1 878 006 1 927 929
Tillgångar 2 415 387 1 894 355 1 933 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 309 366 308 084 278 618
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 16 259 14 308 3 971
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 089 762 1 571 964 1 651 322
Skulder och eget kapital 2 415 387 1 894 355 1 933 911
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 8 216 5 920 6 936
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 179 554 166 100 172 617
Varav resultatlön till övriga anställda 24 806 17 184 21 683
Sociala kostnader 121 138 115 376 114 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 211 224 207
Omsättning per anställd (TKR) 9 223 7 686 8 828
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 582 1 360 1 527
Vinstmarginal 72,14% 71,05% 69,85%
Soliditet 12,81% 16,26% 14,41%
Kassalikviditet 114,43% 119,47% 116,75%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Swedbank Robur Fonder AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Swedbank Robur Fonder AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Seth Morgan
Grebäck, Jens
Jonson, Liza Helena Viktoria
Nilsson, Eva Marianne
Sodemann, Pia
Stenlund, Lars David
Sundblom, Stefan Karl-Henrik
Ulfhielm, Carl Fredrik
Wastå, Karl Gustav Adam
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Swedbank Robur Fonder AB

Swedbank Robur Fonder AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Swedbank Robur AB och koncernmoderbolag är Swedbank AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.