Företagsinformation för
Tdc Nordic AB

Org.nr. 556669-4583

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självständigt eller genom dotterbolag tillhandahålla publika teletjänster, bedriva konsultverksamhet, försäljning och installationer inom tele- och datakommunikationsområdet, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556669-4583
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  TDC A/S
 • Bolaget registrerat:

  2004-11-06
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  104
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -25 960
 • Årets resultat (TKR):

  53 939
 • Summa tillgångar (TKR):

  1 184 536
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Tdc Nordic AB

Styrelsemedlemmar Tdc Nordic AB

 • Flemming Nørholm Nilsen, Styrelseledamot
  48 år
 • Christian Lohmann, Styrelsesuppleant
  30 år

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 0 män
2 okända

Bokslut Tdc Nordic AB

2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 104 0 0
Rörelseresultat, EBIT 104 -92 -105
Resultat efter finansnetto -25 960 1 738 666 341 285
Årets resultat 53 939 1 738 666 341 285
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 1 098 121 1 098 121 1 392 416
Omsättningstillgångar 86 415 498 637 351 477
Tillgångar 1 184 536 1 596 758 1 743 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 192 146 1 570 207 1 275 894
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 992 390 26 551 467 999
Skulder och eget kapital 1 184 536 1 596 758 1 743 893
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 1 450 000 1 275 794
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 100,00% --- ---
Soliditet 16,22% 98,34% 73,16%
Kassalikviditet 8,71% 1878,03% 75,10%

Årsredovisningar Tdc Nordic AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Tdc Nordic AB