Företagsinformation för
Tdc Nordic AB

Org.nr. 556669-4583

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självständigt eller genom dotterbolag tillhandahålla publika teletjänster, bedriva konsultverksamhet, försäljning och installationer inom tele- och datakommunikationsområdet, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556669-4583
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  TDC A/S
 • Bolaget registrerat:

  2004-11-06
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  0
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 545 803
 • Årets resultat (TKR):

  1 542 098
 • Summa tillgångar (TKR):

  1 753 325
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Tdc Nordic AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Tdc Nordic AB

2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 0 104 0
Rörelseresultat, EBIT -107 104 -92
Resultat efter finansnetto 1 545 803 -25 960 1 738 666
Årets resultat 1 542 098 53 939 1 738 666
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 121 1 098 121 1 098 121
Omsättningstillgångar 1 753 204 86 415 498 637
Tillgångar 1 753 325 1 184 536 1 596 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 734 244 192 146 1 570 207
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 18 665 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 416 992 390 26 551
Skulder och eget kapital 1 753 325 1 184 536 1 596 758
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 600 000 0 1 450 000
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal --- 100,00% ---
Soliditet 98,91% 16,22% 98,34%
Kassalikviditet 421443,27% 8,71% 1878,03%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Tdc Nordic AB

Styrelsemedlemmar Tdc Nordic AB

 • Flemming Nørholm Nilsen, Styrelseledamot
  48 år
 • Christian Lohmann, Styrelsesuppleant
  30 år

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 0 män
2 okända

Koncernstruktur Tdc Nordic AB