Företagsinformation för
Tui Nordic Holding AB

Org.nr. 556549-5511

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta värdepapper eller liknande egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556549-5511
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  TUI Travel Holdings Sweden AB
 • VD:

  Alexander Frank Huber
 • Bolaget registrerat:

  1997-12-10
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-09

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  46 400
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  840 142
 • Årets resultat (TKR):

  788 032
 • Summa tillgångar (TKR):

  5 895 973
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Tui Nordic Holding AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Tui Nordic Holding AB

2 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-09 2015-09 2014-09
Omsättning 46 400 0 0
Rörelseresultat, EBIT 46 370 -339 -108
Resultat efter finansnetto 840 142 352 423 1 168 194
Årets resultat 788 032 350 598 1 168 457
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-09 2015-09 2014-09
Anläggningstillgångar 5 495 023 5 291 767 4 943 178
Omsättningstillgångar 400 950 839 408 3 428 435
Tillgångar 5 895 973 6 131 175 8 371 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 422 081 4 416 545 6 065 947
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 473 892 1 714 630 2 305 667
Skulder och eget kapital 5 895 973 6 131 175 8 371 613
Löner och utdelning (TKR) 2016-09 2015-09 2014-09
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 170 000 240 000 2 000 000
Nyckeltal 2016-09 2015-09 2014-09
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 99,94% --- ---
Soliditet 75,00% 72,03% 72,46%
Kassalikviditet 27,20% 48,96% 148,70%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Tui Nordic Holding AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Tui Nordic Holding AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
externa firmatecknarna
Firman tecknas av en av
ledamöterna
i förening med en av
externa firmatecknarna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 6 män
2 okända

Koncernstruktur Tui Nordic Holding AB