Företagsinformation för
Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Org.nr. 556010-9422

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva gjuteri och mekanisk verkstad, tillverka och sälja utrustning, produkter, reservdelar och system för hantering, rening och transport av vatten samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 28130 - Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
 • Organisationsnummer:

  556010-9422
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Xylem Luxembourg SARL
 • VD:

  Hans Ola Hammarström
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  825
 • Omsättning (TKR):

  1 886 375
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  56 935
 • Årets resultat (TKR):

  79 476
 • Summa tillgångar (TKR):

  1 511 858
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  2 347
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  364 535

0 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Fahlstedt, Ingemo Annika
Gustafsson, Jan Ola
Hammarström, Hans Ola
Olsson, Carl Peter Andreas
Sandström, Niklas Jens Roger
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 7 män

Bokslut Xylem Water Solutions Manufacturing AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 1 886 375 1 892 308 2 003 253
Rörelseresultat, EBIT 79 996 108 075 211 485
Resultat efter finansnetto 56 935 72 294 229 062
Årets resultat 79 476 119 290 163 628
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 539 282 2 776 479 2 697 567
Omsättningstillgångar 972 576 1 004 054 932 708
Tillgångar 1 511 858 3 780 533 3 630 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 332 2 335 599 538 309
Obeskattade reserver 346 807 392 086 425 192
Avsättningar (TKR) 640 544 597 041 590 009
Långfristiga skulder 0 31 821 38 912
Kortfristiga skulder 383 175 423 986 2 037 853
Skulder och eget kapital 1 511 858 3 780 533 3 630 275
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 2 347 1 898 1 413
Varav tantiem till styrelse & VD 283 0 224
Löner till övriga anställda 364 535 355 004 329 013
Varav resultatlön till övriga anställda 1 480 0 0
Sociala kostnader 176 880 182 659 166 587
Utdelning till aktieägare 800 000 2 273 743 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 825 796 774
Omsättning per anställd (TKR) 2 287 2 377 2 588
Personalkostnader per anställd (TKR) 661 678 642
Vinstmarginal 4,24% 5,71% 10,56%
Soliditet 25,86% 69,25% 23,26%
Kassalikviditet 206,02% 194,76% 37,68%

Koncernstruktur Xylem Water Solutions Manufacturing AB